நண்பர்களே,

திஸ்கி மாற்றத்திற்காக திரிகளை மாற்றும் போது எதிர்பாராத விதமாக பிழை ஏற்பட்டுள்ளது.

நமது தளம் அடுத்த 1 மணி நேரம் தடை படும் அவசர நிலை உள்ளது. அதைப் பொறுத்துக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்கிறேன்.


நன்றி..