Quote Originally Posted by ராஜா View Post


சே.. கேப்டன் ஆட்சியைப் பிடிப்பாருன்னு பெட் கட்டியிருக்கக்கூடாதோ..?
ஆகா!

இது பந்தலடி கடையில எடுத்த போட்டா மாதிரின்னா இருக்கு!

பேஷ்! பேஷ்!