நண்பர்களுக்கு வணக்கம்...

என் நண்பர் ஒருவருக்கு டிபேஸ்3+ கம்பைலர் தேவைப்படுகிறது. உங்களிடம் இருப்பின் அனுப்பிவைக்கும்படி பணிவுடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன்...

அன்புடன்
விண்மீன்