வணக்கம் அனைவருக்கும்


நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு மீண்டும் தாய் வீடு வந்துள்ளேன்
அனைவரும் நலமா ?

எல்லோரும் நலமுடன் இருக்க எல்லா வல்ல ஆண்டவன் அருள் புரிவானாக


மனோ. ஜி