ஹார்லி – டேவிடசன் இந்தியா நிறுவனம், 2020 ஹார்லி டேவிட்சன் லோ ரைடர் மற்றும் 2020 ஹார்லி- டேவிட்சன் லோ ரைடர் எஸ் மாடல்களை வேறுபட்ட இன்ஜின் ஆப்ஷன்களுடன் அறிமுகம் செய்துள்ளது. ஹெச்-டி லோ ரைடரின் விலை 13.75 லட்சம் ரூபாயாகவும், இதுவே ஹெச் -டி லோ ரைடர் எஸ் மாடல்கள் 14.69 லட்ச ரூபாய் விலையில் கிடைக்கிறது. (அனைத்து விலைகளும் எக்ஸ் ஷோ ரூம் விலையாகும்)

Source: https://www.autonews360.com/tamil/ne...rs-13-75-lakh/