பஜாஜ் ஆட்டோ நிறுவனம், மேம்படுத்தப்பட்ட புதிய பிஎஸ்6 பைக்களான அவெஞ்சர் குரூஸ் பைக் வகைகளை இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்துள்ளது. பஜாஜ் அவெஞ்சர் குரூஸ் 220 மற்றும் அவெஞ்சர் ஸ்டீரிட் 160 வாகனங்கள், புதிய எமிஷன் விதிகளுக்கு உட்பட்டதாக இருப்பதுடன், பிஎஸ்4 வெர்சன்களை போலவே இருக்கும்.

Source: https://www.autonews360.com/tamil/ne...-rs-1-45-lakh/