மாருதி சுசூகி பிஎஸ்6 விதிகளுக்குட்பட்ட டூர் எஸ் சிஎன்ஜி சப் காம்பேக்ட் செடான்களை இந்தியாவில் 5.80 லட்சம் ரூபாய் துவக்க விலையில் அறிமுகம் செய்துள்ளது.

Source: https://www.autonews360.com/tamil/ne...-rs-5-80-lakh/