பஜாஜ் டோமினார் 250 பைக்கள் இந்தியாவில் 1.60 லட்சம் ரூபாய் விலையில் அறிமுகமாகியுள்ளது. பேபி டோமினார் மற்றும் பஜாஜ் ஆட்டோ நிறுவனம் டோமினார் 400 வெற்றியை அடுத்து வெளியாகியுள்ளது.

Source: https://www.autonews360.com/tamil/ne...-rs-1-60-lakh/