ஃபோக்ஸ்வேகன் இந்தியா நிறுவனம் கடந்த ஆண்டு தனது தயாரிப்புகளை உருவாக்கி வந்ததுடன், 2020 ஆண்டு துவக்கத்திலேயெ சில தயாரிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளது. உண்மையில் இந்த எஸ்யூவி-கள் இந்தியாவுக்காகவே உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ஃபோக்ஸ்வேகன் டிகுவான் ஆல்ஸ்பேஸ் கார்கள் நிறுவனத்தின் எஸ்யூவி பிளான் உடன் இந்தியாவில் அறிமுகமாகியுள்ளது.

Source: https://www.autonews360.com/tamil/ne...rs-33-13-lakh/