இந்தியாவில் ஜீப் ரேங்லர் ரூபிகான் வாகனங்களுக்கான ப்ரீ புக்கிங் தொடங்கப்பட்டு விட்டது. இந்த வாகனத்திற்கு அதிகளவிலான புக்கிங் கிடைத்துள்ளது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Source: https://www.autonews360.com/tamil/ne...rs-68-94-lakh/