லேண்ட்ரோவர் நிறுவனம் இறுதியாக முற்றிலும் புதிய டிஃபென்டர் கார்களை இந்தியாவில் 69.99 லட்சம் ரூபாய் துவக்க விலையில் அறிமுகம் செய்துள்ளது.

Source: https://www.autonews360.com/tamil/ne...rs-69-99-lakh/