பிஎஸ்6 மாடல்களை சிஎன்ஜி லைன்-அப்களுடன் கூடிய வாகனங்களை அறிமுகம் செய்து வரும் மாருதி நிறுவனம் தற்போது வேகன் ஆர் பிஎஸ்6 எஸ்-சிஎன்ஜி வகைகளை அறிமுகம் செய்துள்ளது.

Source: https://www.autonews360.com/tamil/ne...-rs-5-32-lakh/