ஸ்கோடா ஆக்டேவியா ஆர்எஸ் 245 மாடல்கள் இந்தியாவில் 2020 ஆட்டோ எக்ஸ்போவில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. நீண்ட காலமாக சோதனை செய்யப்பட்டதற்கு பின்னர், வெளியேறும் மாடல்களை ஆக்டேவியா மாடல்களை அடிப்படையாக கொண்டதாக இருக்கும்.

Source: https://www.autonews360.com/auto-exp...at-rs-36-lakh/