ரேஞ்ச் ரோவர் இந்தியா நிறுவனம் தனது இரண்டாம் தலைமுறை ரேஞ்ச் ரோவர் எவோக் கார்களை இந்தியாவில் 54.94 லட்சம் ரூபாய் விலையில் (எக்ஸ் ஷோ ரூம் விலை இந்தியாவில்) அறிமுகம் செய்யப்பட்டு இருக்கிறது.

Source: https://www.autonews360.com/tamil/ne...rs-54-94-lakh/