லம்போர்கினி நிறுவனம் இந்தாண்டின் முதல் மாதமான ஜனவரியிலேயே ஹூராகென் இவோ ஆர்டபிள்யூடி மாடல்களை இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்துள்ளது.

Source: https://www.autonews360.com/tamil/ne...features-more/