அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட முழுமையான டாடா நெக்ஸான் இவி கார்கள் உலகளாவிய அறிமுகத்தின் போது இந்தியாவிலும் வெளியாக உள்ளது. டாடா கார் தயாரிப்பாளரின் முதல் எலக்ட்ரிக் காராக இந்தியாவில் வெளியாகியுள்ளது.

Source: https://www.autonews360.com/tamil/ne...-january-2020/