ஆஸ்டன் மார்ட்டின் கார்கள் உலகளவில் வெளியாகி வெறும் ஒரு வாரமே ஆகியுள்ளது. இந்த கார்களை உலகளவில் அறிமுகம் செய்வதின் ஒரு பகுதியாக இந்தியாவிலும் வெளியிட்டுள்ளதாக ஆஸ்டின் மார்ட்டின் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

Source: https://www.autonews360.com/tamil/ne...open-in-india/