மாருதி சுசூகி நிறுவனம் இந்தியாவின் பெரியளவிலான கார் தயாரிப்பு நிறுவனமான இருப்பதுடன், பிஎஸ்6 விதிகளுக்கு உட்பட்ட மூன்று லட்சம் கார்களை இந்தியாவில் விற்பனை செய்துள்ளது.

Source: https://www.autonews360.com/tamil/ne...maruti-suzuki/