புதிய ஜாவா பெராக் பாபர் பைக்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டு ஓராண்டுக்கு பின்னர் அறிமுகமாகியுள்ளது. இந்த பைக்கள் இந்தியாவில் மலிவு விலை கொண்ட பைக்காக இருக்கும்.

Source: https://www.autonews360.com/tamil/ne...-need-to-know/