இந்தியாவில் களமிறங்கிய வெளிநாட்டு நிறுவனமான எம்ஜி மோட்டார்ஸ் நிறுவனத்தை போன்று புதிதாக ஒரு கார் தயாரிப்பு நிறுவனம் களமிறங்கியுள்ளது. எஸ்ஏஐசி நிறுவனத்தின் சார்பு நிறுவனமாக இருந்து வரும் மாக்ஸஸ் நிறுவனம்.

Source: https://www.autonews360.com/tamil/ne...ord-endeavour/