ஸ்கோடா ஆட்டோ இந்தியா நிறுவனம் புதிதாக 2019 ஸ்கோடா ஆக்டேவியா ஓனிக்ஸ் கார்களை 19.99 லட்சம் ரூபாய் முதல் 21.99 லட்சம் ரூபாய் விலையில் (எக்ஸ் ஷோரூம் விலை, இந்தியாவில்) அறிமுகம் செய்துள்ளது.

Source: https://www.autonews360.com/tamil/ne...tions-details/