இந்தியாவில் எலக்ட்ரிக் வாகனங்களுக்கான சார்ஜ்ஜிங் கட்டமைப்புகளுக்கான மறுசீரமைப்பு செய்யப்பட்ட வழிமுறைகளுக்கு புதிய மற்றும் மறுசுழற்சி செய்யத்தக்க ஆற்றல் அமைச்சகத்தின் ஆர்கே சிங் அனுமதி அளித்துள்ளார்.

Source: https://www.autonews360.com/tamil/ne...nfrastructure/