கடந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தில் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட ரிவோல்ட் எலெக்ட்ரிக் பைக்கள் மூன்று வகைகளில், ஆர்வி300, ஆர்வி400, ஆர்வி 400 பிரிமியம் வகைகளில் கிடைக்கிறது.

Source: https://www.autonews360.com/tamil/ne...tion-launched/