யமஹா நிறுவனம் 2020 யமஹா எம்டி -03 பைக்களை வெளியிட்டுள்ளதுடன், 321 CC கொண்ட 2020 யமஹா YZF-R3 பைக்கள் ஐரோப்பாவில் அறிமுகம் செய்யப்பட உள்ளதை உறுதி செய்துள்ளது.

Source: https://www.autonews360.com/tamil/ne...ched-in-india/