ஹூண்டாய் நிறுவனம் எலன்ட்ரா ஃபேஸ்லிஃப்ட்களை இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்ய உள்ளது. இது ஏற்கனவே நாம் எதிர்பார்த்ததை விட புதிய ஸ்டைலுடன் அறிமுகம் செய்யப்படவுள்ளது.

Source: https://www.autonews360.com/tamil/ne...e-expectation/