புதிதாக கார் லீஸ் சேவை-யை இந்தியாவில் ஓரிக்ஸ் நிறுவனத்துடன் இணைந்து தொடங்கியுள்ளதாக ஹோண்டா கார்ஸ் இந்தியா லிமிடெட் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

Source: https://www.autonews360.com/tamil/ne...asing-service/