வோக்ஸ்வாகன் போலோ மற்றும் வெண்டோ ஜிடி லைன்கள் இந்த மாதத்தின் துவக்கத்தில், அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. வோக்ஸ்வாகன் இந்தியா நிறுவனம் தற்போது விரிவுபடுத்தப்பட்ட புதிய ஜிடி லைன் வகைகளுடன் கூடிய அமியோ சப்-காம்பேக்ட் செடான்களுடன் கிடைக்கிறது.

Source: https://www.autonews360.com/tamil/ne...estive-season/