ஜெ ஆப்சனால் மற்றும் வி ஆப்சனால் வகைகளை அறிமுகம் செய்ய உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டு ஒரு நாள் ஆகியுள்ள நிலையில், ஜப்பானிய கார் தயாரிப்பாளர்களான டொயோட்டா நிறுவனம் அமைதியாக மிட்-ஸ்பெக் ஜி-ஆப்சனல் வகைகளை அறிமுகம் செய்துள்ளது.

Source: https://www.autonews360.com/tamil/ne...iant-launched/