வோக்ஸ்வாகன் இந்திய நிறுவனம் போலோ மற்றும் வென்டோ ஃபேஸ்லிஃப்ட்களை இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்துள்ளது. இரண்டு கார்களும் 10 ஆண்டுகள் பழமையானவையாக இருந்த போதிலும், ஒரே பிளாட்பார்மில் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

Source: https://www.autonews360.com/tamil/ne...-rs-5-82-lakh/