புதிய தலைமுறை டுகாட்டி டயாவெல் 1260 பைக்கள் இந்தியாவில் 17.7 லட்சம் ரூபாய் விலையில் தொடங்குகிறது. இதுவே, டுகாட்டி டயாவெல் 1260 எஸ் பைக்கள் 19.25 லட்சம் ரூபாய் விலையில் விற்பனையாகிறது (எக்ஸ் ஷோரூம் விலை இந்தியாவில்).

Source: https://www.autonews360.com/tamil/ne...-rs-17-7-lakh/