உள்நாட்டு கார் தயாரிப்பு நிறுவனமான மஹிந்திரா நிறுவனம் எலக்ட்ரானிக் வாகன தயாரிப்பை மாற்ற ஆட்டோ தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் போன்று தொடங்கியுள்ளது. அண்மையில், இந்திய அரசு, பல்வேறு மானியத்துடன், எலக்ட்ரிக் வாகனங்கள் பயன்பாட்டை அதிகரிக்கும் வகையில் அறிவிப்புகளை வெளியிட்டது.

Source: https://www.autonews360.com/tamil/ne...ctric-vehicle/