ஒகினாவா ஸ்கூட்டர்கள் நிறுவனம், தனது எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர்களுக்கான விலை குறைப்பை அறிவித்துள்ளது. இந்த நிறுவனம், லிட்-ஆசிட் ஸ்கூட்டர்களுக்கான விலையை 2,500 முதல் 4,700 ரூபாய் விலையிலும், லி-இயான் ஸ்கூட்டர் வகைகளின் விலை 3,400 முதல் 8.600 ரூபாய் வரையில் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

Source: https://www.autonews360.com/tamil/ne...reduction-gst/