கேப்டன் படைப்பகம்

நூல்கள் விற்பனை

1. நெருப்பு நிலா - கேப்டன் யாசீன் - விலை ரூ. 100

2. இதய முகவரி - ஆசியா வீவி அபுதாபி - ரூ. 50

3. பேசுகிறேன் - கேப்டன் படைப்பகம் - ரூ. 100

தொடர்புக்கு
கேப்டன் யாசீன்
9500699024
9942052069