பியாஜியோ இந்தியா நிறுவனம் வர்த்த பயணிகள் வாகனங்களை விரிவுபடுத்தும் நோக்கில் புதிய அப் சிட்டி+ வகைகளை அறிமுகம் செய்து, மிட்-பாடி மூன்று சக்கர வாகன பிரிவில் நுழைந்துள்ளது.

Source: https://www.autonews360.com/tamil/ne...-rs-1-72-lakh/