இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு மாருதி சுசூகி நிறுவனம் புதிய ஆல்ட்டோ கார்களை, எதிர்வரும் பாதுகாப்பு மற்றும் கிராஷ் டெஸ்ட் விதிகளுக்கு உட்பட்டும், BS6 எமிஷன் விதிகளுக்கு உட்பட்டும் அறிமுகம் செய்தது.

Source: https://www.autonews360.com/tamil/ne...-rs-4-11-lakh/