புதிய தலைமுறைக்கான பிஎம்டபிள்யூ எஸ் 1000 ஆர்ஆர் பைக்களை பிஎம்டபிள்யூ மோட்டார்டு நிறுவனம் இந்தியாவில் ஜூன் மாதத்தில் அறிமுகம் செய்ய உள்ளது. தற்போது வெளியேறும் மாடலை விட, மேம்படுத்தப்பட்ட 2019 பிஎம்டபிள்யூ எஸ் 1000 ஆர்ஆர்-களில், செய்யப்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் குறித்த நீண்ட பட்டியலே உள்ளது.

Source: https://www.autonews360.com/tamil/ne...ails-revealed/