புதிய ஸ்பீட் டூவின்களை பிரிட்டன் தயாரிப்பாளர்கள் அறிமுகம் செய்த பின்னர் இந்த லைன்-அப் களை இந்தியாவிலும் அறிமுகம் செய்துள்ளது. ட்ரையம்ப் நிறுவனம் ஸ்கிராம்ப்ளர் 1200 பைக்களை இந்தியாவில் வரும் மே 23ம் தேதி அறிமுகம் செய்ய உள்ளது. சர்வதேச அளவில் ட்ரையம்ப் ஸ்கிராம்ப்ளர் 1200 பைக்கள் XC மற்றும் ஆப்-ரோடுகளுடன் கூடிய XE என இரண்டு வகைகளில் கிடைக்கிறது. இவற்றில் XC வகை மட்டுமே இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்யப்பட உள்ளது.

Source: https://www.autonews360.com/tamil/ne...nch-on-may-23/