எம்.ஜி. ஹெக்டர் எஸ்யூவிகள் வரும் 15 ம் தேதி இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளாதாக எம்ஜி மோட்டார்ஸ் இந்தியா நிறுவனம் தற்போது அதிகார்புர்வமாக உறுதி செய்துள்ளது. பிரிட்டனை சேர்ந்த SAIC நிறுவனத்தின் மானியத்தில் செயல்பட்டு வரும் எம்ஜி மோட்டார் நிறுவனத்தை ஷான்காய்யை அடிப்படையாக கோடுள்ள SAIC நிறுவனம் வாங்கியுள்ளது.

Source: https://www.autonews360.com/tamil/ne...dia-in-may-15/