ஹீரோ மோட்டோகார்ப் நிறுவனம் முற்றிலும் புதிய எக்ஸ்டீரிம் 200 எஸ் பைக்களை முழு அழகுடன் இந்தியாவில் 98 ஆயிரத்து 500 ரூபாய் அறிமுகம் செய்துள்ளது. புதிய ஹீரோ 200எஸ் பைக்கள் கடந்த ஏப்ரல் மாதத்தில் சோதனை செய்யப்பட்டது. மேலும் இவை HX200R அல்லது கரிஸ்மா என்று அழைக்கப்படும் என்று வதந்தி வெளியானது.

Source: https://www.autonews360.com/tamil/ne...d-at-rs-98500/