எஸ்.இராமகிருஷ்ணன் அவர்களின் முக்கிய புத்தகங்கள்...

1. புத்தனாவது சுலபம் - எஸ்.ராமகிருஷ்ணன் - Buthanavathu Sulabam - S.Ramakrishnan -

https://userupload.net/69g52i4yoggn

2. எனதருமை டால்ஸ்டாய்-எஸ்.ராமகிருஷ்ணன்- Enatharumai Tolstay - S.Ramakrishnan -

https://userupload.net/4r7ipjlaf5fq

3. கதாவிலாசம் - எஸ்.ராமகிருஷ்ணன் - Kathavilasam - S.Ramakrishnan

https://userupload.net/rzjfl8jk08p9

4. கேள்விக்குறி- எஸ்.ராமகிருஷ்ணன் - Kelvikkuri - S.Ramakrishnan -

https://userupload.net/7gcjbdzil67e

5. நிமித்தம் - எஸ்.ராமகிருஷ்ணன் - Nimitham - S.Ramakrishnan -

https://userupload.net/o7w80nutle42

6. கதைகள் - எஸ்.ராமகிருஷ்ணன் - முதல் தொகுதி- S.Ramakrishnan Stories - 1st Part

https://userupload.net/44uakovckj9m

7. கதைகள் - எஸ்.ராமகிருஷ்ணன் - இரண்டாம் தொகுதி - S.Ramakrishnan Stories - Part 2

https://userupload.net/wr5pxruuaxbw

8. சிறுதுவெளிச்சம் - எஸ்.ராமகிருஷ்ணன் - Sirithu Velicham - S.Ramakrishnan

https://userupload.net/ac3tpkgqazct