முற்றிலும் புதிய எட்டாம் தலைமுறை புதிய போர்சே 911 கார்கள் இந்தியாவில் அறிமுகமாகியுள்ளதோடு, இந்த கார்களின் விலை 1.82 கோடியாகும். 911 கேரிர எஸ் கூபே கார்கள் 1.82 கோடி ரூபாயிலும், 911 கேரிர கார்பரேலெட் 1.99 கோடி ரூபாயிலும் வரும் ஜூலை மாதம் முதல் விற்பனைக்கு வர உள்ளது.

Source: https://www.autonews360.com/car-news...rs-1-82-crore/