பிரிட்டன் கார் தயாரிப்பு நிறுவனமான ஜாகுவார் நிறுவனத்தின் எக்ஸ்இ கார்கள் கடந்த 2014ம் ஆண்டில் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட பின்னர் தற்போது முதல் முறையாக பெரியளவிலான மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளது.

Source: https://www.autonews360.com/car-news...lift-revealed/