உன்னைத் தேடி ...
உனக்குள்
தொலைந்து போனேன்.

- கேப்டன் யாசீன்