இந்தியாவில் 2019ம் ஆண்டில் விற்பனைக்கு வர உள்ள சிறந்த செயல்திறன் கொண்ட பைக்களை பற்றி இப்போது தெரிந்து கொள்வோம்.

Source: https://www.autonews360.com/bike-new...bikes-of-2019/