கடந்த ஆண்டு முழுவதும் பல்வேறு வகையான அறிமுகங்களை, கார் மார்க்கெட்கள் சந்தித்துள்ளன என்பது 2018ம் ஆண்டு முழுவதையும் பார்க்கும் போது தெரிய வந்துள்ளது. இதுமட்டுமின்றி, தயாரிப்பாளர்களும் தங்கள் பங்குக்கு ஆப்பர்களை வெளியிட்டனர்.

Source: https://www.autonews360.com/car-news...-january-2019/