ராயல் என்ஃபீல்ட் புல்லட் 350, புல்லட் 350 ES மற்றும் புல்லட் 500 பைக்கள் தற்போது ரியர் டிஸ்க் பிரேக்களுடன் வெளியாகியுள்ளது. இருந்த போதும் இந்த பைக்களில் ABS இதுவரை இடம் பெறவில்லை.

Source: https://www.autonews360.com/bike-new...-rs-1-28-lakh/