ராயல் என்பீல்ட் நிறுவனத்தின் புதிய தயாரிப்பான தண்டர்பேர்டு 500X ABS பைக்கள் பல்வேறு பாதுகாப்பு வசதிகளுடன், வரும் 2019 கால கெடுவுடன் அறிமுகமாகியுள்ளது.

Source: https://www.autonews360.com/bike-new...-rs-2-13-lakh/