2019 பஜாஜ் பல்சர் 150, புதிய நியோன் கலரில், பின்புற டிரம் பிரேக் பொருத்தப்பட்டு வெளிவர உள்ளது.

Source: https://www.autonews360.com/bike-new...d-at-rs-64998/