இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ள மாருதி சுசூகி பலேனோ கார்கள், 90 சதவிகிதம் உள்ளூரிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட கார் என்பதுடன், ஜப்பானுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படும் முதல் சுசூகி காராகவும் இருந்து வருகிறது.

Source: https://www.autonews360.com/car-news...akh-cars-sold/