புதிய டாட்டா ஹாரியர் கார்கள் குறித்து சமீபத்தில் வெளியான டீசரில், ரோடு மோடு (நார்மல்), ரெயின் மோடு மற்றும் கிராவல் அல்லது ஆப்-ரோடு மோடு என மூன்று மோடுகள் உள்ளதை காட்டுகிறது.

Source: https://www.autonews360.com/car-news...driving-modes/